ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ – Sri Satguru Jagjit Singh Ji

Posted on Posted in Events

ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ – Sri Satguru Jagjit Singh Ji ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਥੇ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ […]

Swami Krishnapremananda Ji – “How To Be Happy”

Posted on Posted in Events

Tonight: 6.00pm Naam Simran 6.30pm Kirtan 7.30pm (Guest Speaker) Swami Krishnapremananda Ji will speaking on the topic of How To Be Happy Followed by Guru Ka Langar. Swami Ji is the Senior Tutor at Mandala Ashram in Wales. He is a dedicated and inspiring Teacher, teaching on many aspects of Yoga, teaching on the Geeta, […]

Diwali

Posted on Posted in Events

Wishing you and your family a Happy Diwali May this Diwali brighten up your life with the light of happiness, bliss, wealth, prosperity and devotion Reminder Tonight: 7.30-8.30pm Naam Simran & Diwan Thx K.Ubhi